แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

    * หลังจากส่งหลังฐานการชำระเงินแล้ว กรุณากดสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และเสร็จสิ้น *